Felicitări redacţiei!

 

„Oglinda literară” la al sutălea număr!

 

O SUTĂ DE SEMINŢE RĂSĂRITE ÎN POIANA LUI IOCAN

 

 

 

La împlinirea a o sută de numere ale revistei „Oglinda literară”, nu pot chiar aşa, simplu, să consemnez faptul în „Buletinul informativ Semănătorul” aşa cum promisesem, dintr-o iniţiativă proprie de moment, neobositului ei redactor şef, Gheorghe Andrei Neagu. Şi nu pot să consemnez atât de simplu acest eveniment, pentru ca ar fi total nepotrivit ca tocmai eu să fac un anunţ de complezenţă. Presupunând că voi spune, de pildă, că în acest moment aniversar, această revistă s-a remarcat în toţi anii săi de activitate prin seriozitate, calitate şi competentă, într-un cuvânt, profesionalism, n-am spus nimic nou. Toată lumea scriitoricească ştie asta: o ştiu colaboratorii şi cum vom vedea mai încolo, o ştiu şi cei care trăiesc „agonia canonului”[1] băgaţi până la gât în mlaştinile literaturii dâmboviţene de astăzi.

  Editura on-line „Semănătorul” pe care o conduc, încă de la înfiinţarea sa, la 1 iunie 2008, de către regretatul promotor cultural Artur Silvestri, se intersectează în bună măsură pe târâm literar cu revista „Oglinda Literară”. Exista autori ale căror volume complete sunt publicate la „Semănătorul” dar care au articole şi în „Oglinda Literară”. Mai mult, „indianistul nostru” George Anca face parte din redacţia „Oglinzii literare” iar în paginile revistei, unele scrieri apărute integral la „Semănătorul” sunt reluate în serial.

Şi totuşi, acestea sunt nişte nimicuri! Ceea ce deosebeşte lumea liberă a revistelor noastre faţă de lumea din clopotul artificial de sticlă în care se sufocă breasla scriitoricească din capitală – zăvorâtă acolo parcă dinadins – este atât „oglinda”, cât şi „sămânţa”. Prin oglinda pe care revista din Focşani o pune în faţa societăţii abulice de astăzi, societate cuprinsă de populism deşănţat şi demagogie fără precedent şi prin sămânţa curată pe care „Semănătorul”  o promovează prin autorii României Profunde - cum bine zicea regretatul Artur Silvestri - noi punem dezinteresat umărul la renaşterea respectului pentru valorile adevărate, reînvierea bunului simţ al românului nostru dintotdeauna şi reamenajării Poienelor lui Iocan în România.

Par vorbe mari pentru că azi demagogii clamează mereu aceste idei de resuscitare. Cu toate acestea, nici o diversiune nu poate umbri împlinirile literare ale revistei „Oglinda Literară”, care a pus prin apariţia revistelor sale, o sută de seminţe în Poiana lui Iocan provincială, pentru că, vai!, … „paştile şi mama voastră” cum ar zice Moromete, există acum două poiene ale lui Iocan în România. Una a celor eterni şi falşi „Zece pentru România” extraşi doar din sectoarele vieţii publice metropolitane şi la sugestia, bine disimulată, a propriilor trusturi mass-media şi o poiană a lui Iocan în provincie, unde „aleşii neamului” consideră că s-ar murdări pe picioare dac-ar veni.

"Poiana lui Iocan? spunea artistul Dorel Vişan la terminarea filmului "Moromeţii", Poiana lui Iocan este ceea ce l-a caracterizat pe român de când e şi până va pieri din lumea asta, dacă va pieri vreodată, de a vorbi politicale, de a-şi da cu părerea, de a şti ce trebuie făcut, de a crede ca toţi sunt tâmpiţi. Asta era  Poiana lui Iocan”

Dar Dorel Vişan suferă însă de sindromul dâmboviţean, fiind în imposibilitate de a mai defini exact Poiana lui Iocan moromeţiană. Sindromul dâmboviţean se manifestă asemenea sindromului lui Ulise - sufletul şi conştiinţa lui rămânând pe câmpul de luptă, în soldaţii şi în marinarii corăbiilor sale care zac claie peste grămadă pe fundul mării - sindromului Vietnam, sindromului deţinuţilor de la Canal, sindromul fugarului în lumea liberă, care ajuns în libertate este mereu cu gândul că omul de alături e „de la Secu” şi îl urmăreşte. Scriitorul trăind în capitală nu se mai poate întoarce neatins de cutume „bucureştene” în localitatea sa de baştină, el nu se mai poate alinia perfect cu ideile ce se nasc spontan în provincie!

Iată deci, ideile bune nu ne vin de la trusturile de presă dâmboviţene, care perindă pe ecrane aceiaşi „zece pentru România” şi care ne cer „doar o secundă”, pentru a repeta apoi o zi întreagă că „vreau să vă spun un singur lucru”. Există în România Profundă oameni de vază care în revistele lor literare nu ne explică „lucruri” ci merg la esenţa fenomenelor petrecute astăzi în lumea scriitoricească. Să luăm un exemplu. Nu din „Oglinda literară” a lui Gheorghe Andrei Neagu ci din altă revistă, creată tot cu dragoste şi pasiune de Nicolae Băciuţ şi anume, „Vatra veche” din Târgu Mureş.

Într-un interviu[2] luat de  Valentin Marica lui Daniel Drăgan, binecunoscut fondator al revistei „Astra” şi al editurii „Arania”, acesta spune: „Luaţi „România literară” şi comparaţi-o cu revistele care apar la Satu-Mare, la Râmnicu-Sărat, la Focşani şi la Târgu-Mureş şi veţi vedea că nu sunt cu mult mai slabe revistele care apar în provincie. Scriitorii din provincie nu sunt mai puţin merituoşi faţă de cei ce trăiesc în capitală, cu mâna pe clanţa editurii şi nas-în-nas cu cei care împart merite şi dregătorii. Se întâmplă şi o altă deosebire mare între provincie şi Bucureşti. Scriitorul din provincie îşi cunoaşte colegii, cei din Braşov îi cunosc pe cei de la Focşani, Iaşi, Cluj. Bucureştenii nici măcar pe ei nu se cunosc, darmite să cunoască ce se întâmplă în provincie. Avea dreptate Irina Petraş, într-o scriere a sa, zicând că ora exactă în literatură nu se mai dă la Bucureşti.

 „- Cum este literatura de astăzi?”, îl mai întreabă reporterul. Acesta răspunde:

„- Este mult mai interesantă decât ne-o arată critica literară, bruma de critică literară care a mai rămas. Cred că literatura română de astăzi este un fenomen foarte viu, mai cu seama în provincie. Capitala a atras ca un magnet, întotdeauna. Gândiţi-va că şi Clujul, o forţă culturală şi o citadelă culturală, a pierdut oameni mari atraşi de Bucureşti: Buzura, D.R. Popescu, Blandiana, Ioan Alexandru, mulţi, mulţi. Dar, Bucureştiul nu a produs la rândul lui foarte multe valori. A pus în lumină, e drept, unele valori asimilate, aduse, atrase. De la o vreme, se întâmpla ceea ce revista Astra preconiza, şi e bine ca a gândit aşa, demetropolizarea culturii. Ne-am folosit de o anume lozincă a timpului, care cerea ca toate regiunile ţării sa se dezvolte armonios. Am constatat că nu există în provincie reviste literare, edituri, câmp de manifestare pentru literatură, pentru cultură şi ne zbăteam pentru aşa ceva. După revoluţie, au apărut puzderie de edituri, mii de edituri şi unii spun că nu e bine. Eu cred ca e bine, chiar dacă ajungem uneori să nu ne mai vedem de cât de multe cărţi apar. Timpul va cerne. Viata literară nu e alcătuită numai din corifei, ea este ca un ecosistem.  

Iată de ce împlinirea a o sută de numere, ale revistei „Oglinda literară”, mă îndeamnă la un moment solemn.

Este momentul asocierii acestui număr cu o sută de seminţe sănătoase puse în pământul nostru românesc atât de roditor.

Să fie într-un ceas bun şi să ne-ajute Dumnezeu să rodească şi în anii care vor veni!

 

 

 

 

Prof. Nicolae N. Tomoniu, editor-delegat ARP, manager Semănătorul

Tismana, februarie 2010

 

 

 

 

---

Restartare site

 

  Alte ARTICOLE

---

 

Site www.tomoniu.ro

 

© Copyright Fundaţia Tismana – 2006

Aici situl „Cu noi găsiţi orice!”

 

Conversaţi cuminţi aici: pareri@tomoniu.ro

 

 

 [1] Sintagmă foarte bine găsită de Theodor Codreanu în articolul său "Cele doua literaturi post belice si agonia canonului"

[2] Este vorba de articolul "Vatra veche dialog cu Daniel Drăgan" din „Vatra veche”, nr.2 (14), februarie 2010.