Aspect de la simpozionul internaţional «Patrimoniul local în context european», ediţia a II-a, Tismana, 2011

 

In realitate, au participat şi voluntari din Camerun, Siera Leone, Georgia, Franţa, Ucraina şi Peru

Propun în consecinţă ca ediţia următoare să se intituleze «Patrimoniul local în context mondial»

 

 

EDITORIALELE REVISTELOR

 SĂMĂNĂTORUL NR. 4 si NR. 4 special  

 

Căldură mare, mon cher !

Un editorial

de Nicu N. Tomoniu

 

Apariţia primelor numere ale revistei “Sămănătorul” a impulsionat nu numai debutaţii care au vazut în ea o oportunitate de a se lansa în literatură. Însăşi autorii consacraţi - aflaţi în concediu - s-au pornit să-şi scoată manucrisele de la naftalină, să le finalizeze şi să mi le trimită la pachet pentru că nu era tot una ţinerea manuscrisului la “popreală”, cu publicarea măcar a unei mici felii care să-i miroasă cititorului a scriere bio, a scriere absolut naturală şi originală.

Şi nu-i de mirare să publice aici! Rar lucru azi să găseşti o scriere neatinsă de canoanele redacţiilor “de gaşcă” unde se lansează autorii cu “bombe de presă” care explodează instantaneu prin emisiuni TV şi radio, prin articole din jurnale ciocoieşti şi prin expoziţii de carte “bine sponsorizate” fie de cei cu ciolanul în gură, fie de cei care “taaare l-ar mai linge” şi ei puţin.

Deci căldură mare, mon cher! Se sculă Traian, pe un cal bălan, ţipând în stilu-i  năzdrăvan: “- În săbii să ne săbiem, în buzdugane să ne buzdugănim, ori în cărţi tari să ne citim!” Şi cum ieşi la luptă “Epoca Băsescu, integrarea şi dezintegrarea României”, pac şi copilul comunistului Tismineţki taman din SUA cu al său "România în timpul lui Băsescu: Aspiraţii, Realizări şi Frustrări din timpul primului mandat". Musai toate “aspiraţiili”, “realizărili” şi “frustrărili” cu literă mare. (Vezi “Libertatea” din 27 iulie a.c.). Numai citind titlul te-apucă năduşeala!

Şi atunci, ce să căutăm noi, muritorii de rând printre gladiatorii literaturii de astăzi?

Ogorul Sămănătorului e curat ca lacrima. Nicio buruiană! Deşi prin literatura nepartizană pe care o promovăm, nu putem zice că n-avem urzici pentru stăpânire. “Mai sapă Moromete o fântână”, “Povestea pomenirii lui Dumnezeu” ale d-lui Jianu, “Unu, plus unu” al d-lui Druncea sau "Agramatisme, manipulări şi silă" al d-nei Anca - amândoi debutaţi ai lunii iulie -  cele “Cinci sute de grafoclipuri” ale d-lui Ene, romanele de profunzime a vieţii reale de astăzi ale Florinei Cojocaru sau ale d-lui Felea sunt seminţe ale unei noi generaţii, seminţe ale unei noi recolte ce va acoperi “şourile” mizerabile ale televiziunilor unor îmbogăţiţi peste noapte. Alăturând şi piesele grele, Cezara Adamescu şi Al Ionuţ Tene, revista noastră online, poate privi de sus publicaţiile ciocoilor de presă.

 

Întâlnirea de la Vila Sfetea (astăzi Vila Ursu) de la Tismana

(continuare din numărul trecut, nr. 3)

 

Prof. univ. Alexandru Melian: “- Vă propun tuturor o dezbatere pe tema “bombelor de presă” cum le-aţi numit în cazul scrierilor lui Djuvara. Aici apare un paradox, ce facem cu omul care se bagă în istorie şi în lingvistică nefiind nici istoric, nici lingvist? Noi, criticii literari, apoi istoricii şi lingviştii - pentru că omul bagă în lexicul românesc o serie de aşa zise “cuvinte cumane - să-i dăm importanţă sau nu? Dându-i importanţă nu-i ridicăm mingea la fileu? Iar ignorându-l, gogoriţele lui nu se răspândesc în mase şi fac rău? Asta-i dilema!”

- D-le Melian, cazuri nefericite ca al d-lui Djuvara sunt puţine dar fenomenul e bine disimulat şi trebuie să atragem atenţia asupra lui. Pe Djuvara l-a lansat Ion Cristoiu constatând că omul vine de la serviciul lui din Africa cu o pensie de doar 60 dolari, care evident că nu-i ajungeau. Hoţomanul de Cristoiu ştia prea bine cum te poţi lansa subit în literatură: ori scrii o carte “mare” fără niciun cusur, ori spui o prostie la fel de mare - de tip “Codul lui Da Vinci” sau “găinii care naşte pui” - şi succesul e garantat. Când a lansat Cristoiu - printr-un articol - tâmpenia cu Thocomerius, prinţ cuman care l-a făcut pe Basarab Întemeietorul şi pe lângă el a mai făcut şi Ţara Românescă, erau la comentarii circa 350 de poziţii contrare printre care şi a mea, cu invitaţia de a intra pe un site de-al meu unde aveam un capitol privitor la basarabi.

Apoi, d-l Artur Silvestri mi-a editat cartea “Neamul lui Basarabă” şi am pus-o pe Internet. Credeţi că am estompat bomba lui Cristoiu şi a lui Djuvara cu ale mele 400 expemplare editate şi distribuite la întâmplare faţă de mediatizarea formidabilă îniţiată de Cristoiu prin presă, prin televiziuni şi prin invitarea “personalităţilor” la lansarea cărţii? Abia acum, după mai bine de patru ani, când lumea a inceput să ia cunoştinţă de demontarea punctuală a diversiunilor  djuvariste, moşul Djuvara s-a potolit cu Thocomerius al lui. Cartea n-a mai fost editată dar a scos alte cărţi, la fel “bombe” nedocumentate, care fac furori şi umplu librăriile. Asta, pentru că omul e chemat la televiziune, e invitat pentru o “porţie de istorie” la radioul naţional sau alte asemenea trucuri ale “nucleului dominant” - cum spunea Artur - şi ale pata-pleşu-cristoilor de presă cum zic  eu. Acesta e fenomenul grav care trece neobservat in lumea “bună”, ba mai dă apă la moară celor de la putere, inclusiv şefului statului cu “Condamnarea comunismului”, carte scrisă cu condei tismineţkian. Tismăneanu, Djuvara şi alţii ca ei prosperă, s-au ajuns!

Iată deci, faptul e fapt: vasăzică nu m-am lansat eu cu o carte bine documentată cu trimiteri exacte la marii istorici care tranşaseră o dată problema întemeierii ţării. S-a lansat d-l Djuvara iar acum librăriile cârcâie de cărţile lui. “Operaţiunea Cristoiu” a reuşit cu bine!

Revenind la tema propusă şi în lumina acestor fapte, sunt de acord că nu trebuie băgaţi în seamă aceşti oameni dar de ce să nu dezvăluim subteranele afacerii literare? De ce să nu promovăm pe aceia care au luat atitudine corectă faţă de o lansare literară diversionistă?   

Prof. univ. Doca: “Şi eu sunt de acord că specialiştii ar trebui să întervină împotriva intruşilor din meseria lor. Lucrul trebuie însă făcut din faşă, din faza incipientă. După ce a intrat în spontanul maselor prin mijloacele mass-media este greu să mai repari ceva.”

- Bineînţeles d-le Doca nu ştiu dacă suntem la începutul fenomenului dar incurajarea redacţiilor nepartizane, aşa cum este “Editura online Semănătorul”  ar fi un prim pas spre normalizarea lucrurilor. Djuvara este un caz nefericit iar Tismăneanu şi tatăl său Tismineţki, care a pus sămânţa comunismului rusesc în ţara nostră, sunt accidente ale istoriei româneşti.                      

Hai însă să nu mai vorbim despre aceştia sau despre noi înşine. Ştiţi câţi tineri cu scrieri valoroase bat la porţile redacţiilor? Reducerea dramatică a fondurilor ministerelor de resort duce la ocuparea zonei devenită liberă de către oportunişti din zona privată iar zona privată, cum bine ştiţi, e ocupată la noi de neşcoliţi sau şcoliţi pe la universităţi particulare din Herculane, Lugoj sau alte oraşe făcute artificial “centre universitare”.

Pentru a încheia domnule, eu ştiu un principiu: lucrul bun trebuie popularizat indiferent de la cine vine mai ales dacă el înlătură un fals statut.

Să luăm de pildă Mânăstirea Lainici pe care aţi vizitat-o astăzi. Se vehiculează de ani buni că “lainici” ar veni de la cuvântul “lainos” care - se zice - ar proveni din greaca veche şi înseamnă “piatră”. Fals! Grecii au numit renumita aşezare săpată în stâncile Iordaniei “Petra”, deci “lainos” este o invenţie românească. Am scris un articol pe tema asta şi a fost popularizat prin principalul ziar local “Gorjeanul” şi prin publicaţiile ARP. Iată! Asemenea atitudini venite din popor trebuie promovate şi nu versiunile “oficiale” care ţintesc scopuri ascunse, pentru că este clar că după 1989 am fost copleşiţi de personaje dubioase revenite în ţară sub genericul “disidenţi comunişti”. Cârcâie ziarele de ei şi au dat tonul unei hărmălaie şi a unei nebunii jurnalistice care cu greu va mai putea fi estompată aşa curând.- Dacă nu eram noi politicienii ca să îndeplinim „foaia de parcurs” stăteam şi acum la coadă la intrarea în Europa iar tu mai scriai pe dracu’ pe Internet, nici calculator n-ai fi avut!  zicea el cu năduf.

 (Va continua  în nr. viitor, nr.5)

CUPRINSUL EDIŢIEI SPECIALE

 

            Prezenta ediţie specială cuprinde o broşură inedită care ne-a  fost donată de Ibrahim Ngou unul din tinerii voluntari care au venit în România, tocmai din Camerun, pe un program al Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltare Rurală, Târgu-Jiu.

            Ce legătură are broşura cu revista “Sămănătorul”?

            Constatăm cu surprindere că aidoma “Sămănătorului  şi în îndepărtatul stat african, fenomenul prin care  unele obiceiuri umane ce nu pot fi percepute cu simţurile noastre, fenomene ce depăşec cadrul experienţei dincolo de  real este o preocupare şocantă, pentru că, prin existenţa ei în mediile intelectuale africane seamănă cu ideia lăuntrică a “Sămănătorului” care doreşte să promoeze idei originale, să promoveze literatura, cultura şi obiceiurile omului simplu, prin scrieri ce se abat de la “standardul” oficial. Şi sunt mulţi ce simt “metafizicul” poporului scriind dincolo de canonul oficial şi indiferent de schimbările de regim politic.

  Pentru mine a fost suficient să “prind” de la fondatorul Artur Silvestri ideia ce ţine de metafizic, prin care, există unii scriitori care au în ei înşişi o valoare necunoscută pe care eu nu pot să o simt decât prin propria-mi  însuşire extrasenzorială. De unde vine acest privilegiu - ca un nonsens - de a “intui” metafizicul? Este acest har o însuşire naturală sau se creează prin aplecarea unora de a dori să cunoască lumea, care intuiesc sensul universului din care ne tragem şi a cărui caracteristică este extinderea n-dimensională? Nu cumva există oameni care ar putea dirija caracteristica generală a universului şi pe o dimensiune spirituală, benefică umanităţii, omul fiind şi el în fond un mic univers? 

  Autorul cărţii, “Aruna Mbombo Njoya - Dimensiunea extrasenzorială a Mutngu” crede că din anumiţi oameni din popor se poate separa o elită în stare să perceapă felul în care conduita umană duce la progres şi bunăstare. Dar aceasta ar conduce la faptul că aceea elită care poate intui metafizicul s-ar putea plasa în zona misticismului. El numeşte atunci Mutngu o “societate secretă” dar “total străină de delirul mistico-religios”. Nici n-are cum o numi, deoarece această instituţie ataşată regelui ţării (ţinutului) Bamum din Camerun, Africa, nu are nici un echivalent în lumea largă iar “şeful” ei  privind justiţia şi mâna lui dreaptă, comandantul poliţiei, n-au atribuţiile pe care le ştim noi din lumea modernă.  Mutngu urmăreşte un ideal de justiţie în numele regelui şi în “colegialitate” cu el.  Instituţia Mutngu le face pe toate: judecă civil şi penal, el  investigând, urmărind, instruind şi judecând. Dar pedeapsa o dă numai regele!

  Totuşi există o zi în care, adunându-se in capitala ţării Bamum, târgul Foumban, întreaga elită a populaţiei asistă în smerenie la înfigerea a două suliţe în pâmânt. Din acel moment nu mai poţi fi judecat indiferent ce spui. Şi poţi să spui şi contra regelui ce vrei tu, Mutngu putându-l amenda. E ziua Marelui Adevăr iar regele în mare umilinţă işi cere iertare supuşilor săi şi promite să-şi indrepte conduita astfel încât ea să ducă spre progresul şi bunăstarea supuşilor.

  Câte gânduri şi implicit câte comentarii poate genera doar acest aspect din întreaga construcţie inedită a societăţii Bamum! Probabil că ar trebui să fie pe tema asta un studiu la nivel mondial iar UNESCO ar trebui să înscrie ca patrimoniu mondial organizarea socială a ţării Bamum şi a altor popoare şi triburi de acolo. Gândiţi-vă că există în Camerun peste 250 de entităţi umane şi în ciuda acestui fapt, Camerun este o republică având parlament, guvern şi preşedinte! Şi cu toate acestea, în ţara Bamum regele este “mai mare în grad” decât preşedintele Camerunului care n-are voie să se aşeze pe scaunul regal.

  Nu cumva ceva învăţăminte din organizarea socială din Africa ar putea trage şi Uniunea Europeană, ale cărei marionete din est se duc cu căciula în mână la Bruxelles, pentru a primi subvenţii deoarece şi-au băgat ţara în criză?

  Desigur, dar spre deosebire de autorul cărţii care prezintă Mutngu ca o societate secretă, în Uniunea Europeană elita aceea ce poate gândi metafizic pentru bunăstarea popoarelor europene este neidentificabilă şi deci secretă “en titre”. Există numeroase reuniuni solemne, oficiale, neoficiale, chiar ultrasecrete în care se pune la tigaie pe foc, soarta ţărilor comunitare. Mai pe înţelesul tuturor, cam aşa ar decurge dialogul ultrasecret pentru o ţară în criză: “- Ia tu FESF, felia grecească pe spuza ta! Le-ai dat 110 miliarde de euro în 2010, mai dă-le acum 109, ca să facă şi treabă.” (FESF- Le Fonds européen de stabilité financiere). Nu interesează deci de ce s-a ajuns aici, ci rezolvarea de moment.

 Uite însă, că există şi alte modele sociale în lume. Să le descoperim citind pe Aruna Mbombo Njoya şi să căutăm să inţelegem ideile acestei lucrări, pe cât de modestă pe atât de valoroasă: “Dimensiunea metafizică a lui Mutngu

 

 

Prof. Nicolae N. Tomoniu

Tismana, 31 iulie 2011

 

 

 

 

---

Restartare site

 

  Alte ARTICOLE

---

 

Site www.tomoniu.ro

 

© Copyright Fundaţia Tismana – 2006

Aici situl „Cu noi găsiţi orice!”

 

Conversaţi cuminţi aici: pareri@tomoniu.ro

Editoriale Samanatorul