Flori de castan (femeieşti)

 

CA SĂ FIE CLAR: Nu „salvează” europenii sau americanii

mana castanului de Tismana ci ţăranii

împreună cu silvicultorii din Tismana!

 

1. FESTIVALUL CASTANULUI

16 oct. 2014

 

„Festivalul Castanului” de la Tismana a fost din punct de vedere mediatic o reuşită a autorităţilor locale:

- a reunit în centrul civic al oraşului câţiva proprietari particulari ai pădurilor de castani, care au putut să-şi vândă promoţional o mică parte din recolta proprie de castani la un preţ accesibil (8 lei/kg);

- pe lângă aceştia, alţi producători agricoli, posesorii de păstrăvării sau firmele de artizanat, au realizat propriile standuri promoţionale;

- nelipsitele tarabe cu grătare şi gogoşi, au creat o atmosferă de sărbătoare înainte ca  profesioniştii de la „Doina Gorjului” şi nelipsitul grup „Tisa” la astfel de ocazii, să nu umple micul parc din centru cu cântece ce au transformat o zi de joi obişnuită într-o sărbătoare de zile mari, fără enervanta circulaţie rutieră a Sântămăriei;

- oaspeţii nu s-au sfiit să-şi arate entuziasmul, nici faţă de atmosfera de festival cu care Tismana e obişnuită demult şi nici faţă de cântecul local, sintagma mereu amintită de vorbitorii de la tribună - „La Tismana-ntr-o grădină” - fiind emblema consacrată a tuturor festivalurilor de la Tismana;

- activiştii politici, mai pe faţă, mai pe şoptite pe la colţuri, şi-au făcut bine numărul, festivalul fiind o mană cerească în actuala campanie electorală prezidenţială;

- managerii de proiect şi-au făcut şi ei numărul, înfierând cu seringă roşie, „cancerul nemilos” care a răpus cea mai preţioasă  comoară a „grădinii Tismanei”, castanul;

- televiziunile nu s-au oprit din a înregistra cele mai potrivite secvenţe video cu opiniile participanţilor, localnicilor şi oaspeţilor conform planului de promovare a proiectului iniţiat de APM Gorj şi ONG-ul implicat în a-l implementa;

Pe lângă toate acestea, şi lumea numeroasă a săracilor a plecat mulţumită „că s-a dat ceva”, conform noii cutume capitaliste: castane gratis de la primărie, calendare de la activiştii politici, pe lângă dosarul cu pliant, agendă, pix şi ecusonul  de la ONG-ul care aplică practic proiectul „LIFE NORTHWEST GORJ” derulat de APM Gorj - Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj. Că gurmanzii au clamat „anul trecut au dat şi mămăligă cu tocan de oaie!” iar la pliante nu s-au înghesuit, asta ţine de frumuseţea bârfei ţărăneşti. Cum să nu te umfle râsul, când, venind de la taraba cu castane gratis, mucalitul se opreşte la pavilionul LIFE 11/NAT/RO/825 şi te întreabă „- Ce se dă aici?”, „- Dosare cu pliant şi agendă”, „- Eh! Să le mănânce ei!”.

    Peste toate, festivalul a fost o zi de toamnă cu belşug de lume, invitaţi de seamă şi importante feţe politiceşti ale Gorjului, care au fost bine primite. Tismănarii ştiu să respecte pe cei care le laudă oraşul, turismul şi artizanatul, lăsând huiduielile pentru meşterii populismului ieftin, ipocriţii şi fariseii politici care, venind la Tismana anume în campaniile electorale ceartă poporul că „n-a ales bine” la precedenta votare.

Lăsăm secvenţele filmate să spună totul, după care vă invităm mai jos, la sugestia unor participanţi, lipsurile desfăşurării practice ale proiectului în sine, despre care n-a vorbit nimeni din distinşii specialişti  prezenţi la manifestare.

 

Festivalul Castanului ed. 2014 (partea întâi) cu cuvântul d-lui  primar Marian Slivilescu

Festivalul Castanului ed. 2014 (partea doua) cu cuvântul d-nei Elisabeta Juveloiu si cuvântul d-lui Ion Calinoiu 

Din cele mai bune relatări ale posturilor TV

 

 

 

 

 

  .

2. Informaţiile practice pentru cetăţean au lipsit la

FESTIVALUL CASTANULUI

16 oct. 2014

 

Ca mai în toată România, specialiştii adevăraţi stau în spatele proiectelor aprobate de lumea fariseică a „politichiei” şi aşa a fost şi la Tismana. Oamenii potriviţi în a face cunoscută faţa practică a proiectului, au stat cuminţi în banca lor, pentru că, în fond, nu era o adunare a proprietarilor de castani şi a silvicultorilor. Considerăm însă că ea trebuie făcută în viitor, şi cât mai rapid! Nu ne alegem decât cu aflarea existenţei proiectului, cu ideea că el este „bun pentru Tismana”, cu pliante şi panouri cu îndemnuri de faţadă „Schimbă-ţi atitudinea, ocroteşte natura!”, îndemnuri pentru nişte ţărani care n-au nevoie de ele şi care au ştiut să-şi păstreze vie şi protejată aria de convieţuire cu natura încă din vremea lui Burebista acum mai bine de 2050 de ani.

Iată pe ce ar trebui să cheltuiască APM Gorj, fondurile alocate:

- în loc de agende cu poze din natură ca la grădiniţă, un „Ghid practic al proprietarului de pădure de castan” din care tismănarii s-ar alege cu lucruri utile;

- organizare de cursuri prin care cetăţenii Tismanei să cunoască cu adevărat bolile castanului, tratamentul lor, carantina şi izolarea arborilor bolnavi, arderea celor distruşi total, curăţirea vegetaţiei din jurul acestora pentru a nu lăsa speciile de dăunători să migreze în jur prin adaptare şi evoluţie genetică;

- amenajarea unor căi de acces pentru acţiunile de protecţie sanitară şi nu interzicerea ţăranilor de a intra în „zona protejată”, această interdicţie amintindu-ne de cutuma ungurenilor de a crea alte căi ocolitoare, numai de ei ştiute, mărind aria de acţiune distructivă a unor drumuri create sezonier sau ad-hoc;

- semnalarea acestor drumuri chiar la faţa locului şi nu plantarea de panouri cu poze şi sloganuri pe drumurile naţionale, judeţene, comunale unde sunt, cel mult, privite din goana maşinii;

- pe lângă diseminarea scopului şi obiectivelor proiectului, să alocăm bani pe fluturaşi şi ghiduri informative cu acţiunile sezoniere obligatorii ce trebuie puse în practică de deţinătorii de păduri de castani.

Iată mai jos câteva informaţii care ar trebui să stea la baza unui ghid practic.

 

 

3. INFORMAŢII UTILE ŞI PRACTICE 

despre specia autohtonă de Castanea sativa

 

            Facem întâi o trecere în revistă a informaţiilor esenţiale pe care trebuie să le cunoască fiecare deţinător al unei plantaţii sau păduri de castani.

Cei care deţinem terenuri în Cornetul Pocruii sau Dealurile Eroni, trebuie să fim conştienţi că proiectul AFM Gorj trebuie sprijinit de fiecare din noi. Mai mult, să-i aducem îmbunătăţiri pentru că pliantul prezentat populaţiei ţine de strategia proiectului şi nu de informaţia ştiinţifică şi practică legată de habitatele în cauză.

Astfel, pentru castan aflăm din proiect: Habitatul 9260 - Generalităţi. Ca urmare a extinderii ciupercii asiatice Cryphonectria parasitica, castanii comestibili din zona Tismanei au fost puternic afectaţi în ultimii anii, uscările ameninţând existenţa castanului şi respectiv stabilitatea ecosistemelor la care participă. Deoarece ciuperca nu răspunde la tratamentul chimic, iar hibridarea cu castanii asiatici (rezistenţi la boală) nu este acceptată în ecosistemele naturale, singura modalitate de salvare a habitatelor protejate cu castan are la bază combaterea biologică a ciupercii, dublată de măsuri de igienizare şi de stimulare a vigorii castanului prin intervenţii silviculturale, şi în cazuri de afectare gravă apelarea la regenerarea arfificială.

Iar pentru jneapăn (ienupăr la noi) se spune: Habitatul 4070* Generalităţi. Jneapănul, Pinus mugo, este puternic periclitat prin reducerea suprafeţelor habitatului, datorită acţiunilor de defrişare în favoarea extinderii pajiştilor, respectiv prin utilizarea lui ca lemn de foc de către ciobani. Refacerea habitatului pe cale naturală a fost îngreunată de către proprietari prin ardere şi suprapăşunat, respectiv tasarea terenului. Fiind un habitat fragil, este periclitat suplimentar de acţiuni antropice precum culegerea mugurilor şi lăstarilor pentru uz medicinal de către turişti, cabanieri şi populaţia locală. Zona muntelui Oslea este acoperită de pajişti, intercalându-se desişuri de Pinus mugo (uscate sau în viaţă, în proporţie de circa 2-5%) şi zone acoperite de alte plante.

Această prezentare succintă e bună pentru promovarea proiectului dar sfaturile practice lipsesc.

În privinţa ienupărului din terenurile tismănarilor nu ni se spune nimic ci doar refacerea lui pe vreo 10 ha în munţii Oslei. Faptul că nu trebuie să culegem în exces mugurii şi lăstarii pentru uz medicinal şi protecţia lui de mărăcinii care-l năpădesc, e lucru ştiut de tot ţăranul. Aceste informaţii sumare nu suplinesc informaţiile esenţiale pentru deţinătorii de păduri din aria naturală protejată. Oamenii ar trebui să fie informaţi ce trebuie igienizat în acestea şi nu să le fie interzis accesul în acele zone dacă ai toporul şi furca pe umăr. Altfel, se ajunge ca jneapănul din Cornetul Pocruii, ori să aibă soarta celui uscat din imagine, ori să fie măcelărit de la pământ.

În privinţa castanului situaţia e şi mai proastă! În unele areale, oamenii n-au fost lăsaţi să-şi taie castanii uscaţi şi să cureţe porţiunea infectată de „nemiloasa ciupercă”. Nimeni nu ne spune că aşa zisul, „cancer de castan”, „ciuperca asiatică” Cryphonectria parasitica, nu este altceva decât populara mană a castanului, pacostea sau năpasta castanului. Dacă nu ştim despre ce este vorba, nu trebuie să ne ascundem după denumiri pompoase sau denumiri ştiinţifice pe care ţăranii nu le înţeleg. Prima fază a proiectului cu inocularea unui antidot biologic sub scoarţă (cambium) se zice că a dat rezultate bune: „Deţinătorii  de păduri de castani au observat o diferenţă mare între castanii trataţi şi cei netrataţi”, ne spune viceprimarul oraşului Tică Drumen. Ori, chiar dacă semnele însănătoşirii castanului se pun pe seama „injecţiilor în cancer” tratamentul acesta nu este suficient. Să nu uităm că mana castanului a apărut încă din anul 1984 şi nu boala este total vinovată de uscarea castanilor de Tismana. Castanii noştri sunt unici, pâlcurile lor crescând pe lângă rocile filoniene, mai exact granitele aplitice, care străbătând granitul de Tismana cu formula lui unică în lume[1], oferă castanului tismănean substanţe minerale variate. Conţinând potasiu, fosfor, magneziu, sulf, calciu, castanul de Tismana e mai mult ca sigur hipovirulent şi mai degrabă secetele prelungite dintre anii 2002-2010 l-au doborât! Dar să zicem că mana e de vină. Lumea trebuie să ştie atunci, că mana castanului necesită o acţiune de carantină a castanilor bolnavi, arderea celor distruşi, curăţirea vecinătăţilor acestor arbori, plantarea puieţilor noi departe de zonele infectate şi accelerarea subvenţionării plantaţiilor de castani, pentru care atât silvicultorii cât şi particularii au investit o groază de bani, în amenajarea şi întreţinerea lor. Degeaba plantăm un puiet de castan lângă cel infestat, ba mai mult înconjurat de mărăcini, arboret şi rugi de mur ca în imaginea alăturată. Nu mai vorbim de solul în care trebuie pus!

Săgeata roşie indică un pui de castan plantat lângă trei castani uscaţi, din a căror scoarţă găurită de păsări, pot ieşi mii şi mii de spori ai ciupercii de mană!

Mai trebuie ştiut că ciuperca incriminată de sporii manei dar şi alte ciuperci parazite ale castanului, se modifică genetic şi se răspândesc cu hipervirulenţă la unele specii de arbori din jur şi e de presupus chiar la viţa de vie, parcelele de cartofi sau tomate din apropiere, purtătorul acestor spori fiind, vântul, ploaia, insectele şi păsările. Oare nu vă amintiţi că mana castanului ne-a distrus şi stejarii din Şarşori?

Dar ce este această ciupercă parazită care se zice că ne-a infestat pădurile şi alte plantaţii din apropiere?

 

4. Cryphonectria parasitica – mana, pacostea sau cancerul castanului

 

   Sistemul biologic al ciupercii este următorul; Clasa : Sordariomycetes, Subclasa : Sordariomycetidae, Ordinul : Diaporthales, Familia : Cryphonectriaceae

Genul : Cryphonectria, denumire populară: mana castanului,  Denumirea stiintifica: Cryphonectria parasitica.

Istorie

Mana castanului este originară din Asia de Est şi afectează castanii locali, fără efect distructiv major, existând acolo doar pagube minore. În 1904 mana a cuprins pentru prima dată în America de Nord. Prin 1950, el a distrus exploataţiile extinse de castan american (Castanea dentata) aproape complet. În Europa, mana castanului a fost descoperită în 1938 în regiunea Genova, răspândindu-se rapid în întreaga regiune mediteraneană. În anii 1940, în Spania şi Elveţia, în 1950, în Franţa, Croaţia, Slovenia, în anii 1960, în Albania, Bosnia-Herţegovina, Grecia, Ungaria, Austria şi Turcia, în anii 1970, în Macedonia şi Slovacia.

În România a apărut în 1984, în Portugalia în 1989 şi Germania în 1992. În 2001, doar nordul Franţei şi Marea Britanie fuseseră ferite de pacostea castanului. Boala a fost totuşi mai puţin dramatică decât în Statele Unite, castanul dulce fiind rezistent. Iar la Tismana, încă de pe vremea lui Ceauşescu pădurarii Ocolului Silvic aveau plantaţii, cărora li se aplicau metode de tratament eficiente.

Controlul biologic cu tulpini hypovirulente prin care castanilor infestaţi le sunt inoculate tulpini ale grupului VC (Compatibilitate vegetativă), este un tratament care a fost practicat în principal în Franţa, Ungaria, Grecia, Slovacia şi Elveţia şi care se presupune că ar da roade şi la Tismana.

Totuşi, ar fi binevenită subvenţionarea plantaţiilor existente prin proiectul AFM Gorj, în paralel cu inoculările stem sub scoarţă, carantina şi distrugerea focarelor de infecţie. Ecosistemul Tismanei ar permite chiar o revenire pe cale naturală prin plantările masive care se vor face şi care deja s-au făcut când Ocolul Silvic era condus de oameni bine pregătiţi profesional, ca ing. Paraschivu sau Surupăceanu. Retrocedarea terenurilor cu plantaţii de castani şi slaba instruire a proprietarilor au condus însă la declinul actual. Iar birocraţia epuizării aiurea a fondurilor alocate de UE, ar putea duce la prelungirea, mai mult decât este necesar, a proiectului de refacere a pădurilor de castan. Căile încă ascunse ale  deturnării fondurilor din finanţările UE, au fost şi sunt o modă în România şi nu trebuie să ne mirăm că tranşele primite de la UE pentru proiecte, sunt mereu amânate sau stopate.

Biologie şi simptome

Sporii trec prin răni mici în castan sau direct prin coaja puietului în cambium, ţesutul vegetal tânăr, în formaţie, aflat între coajă şi alburn (albete). Ciuperca formează acolo un miceliu gălbui între scoarţă şi cambium, distrugând creşterea şi ţesuturile de transport ale albetelui prin care circulă apa şi substanţele minerale. Primele semne ale bolii sunt scufundarea sau umflarea ţesutului afectat, precum şi fisurarea scoarţei. Simptomele se văd mai târziu când apare ofilirea, mai  întâi a  coroanei de sus a castanului, infecţia afectând treptat întregul coronament, fiind vizibile pe crengi formarea de vene de apă sub zonele de coajă afectată. Frunze moarte sau frunze uscate în timpul iernii pe copac este un simptom vizibil de mană care se instalează în copac. Ciuperca se propagă atât sexuat cât şi asexuat. Vizibilă prin petele mici, galben-portocalii, ca organismele de pe fructele roşii ele se formează cortical, la suprafaţă. Asexuat picnitura (rosătura sau ruptura ca simptom al bolii)  apare pe vreme umedă de un galben-portocaliu, cu cârcei care conţin picnisporii. Ei se răspândesc prin ploaie, vânt, insecte şi păsări. Sexuat, există două celule de ascospori, adică spori formaţi în interiorul unei asce (celulă producătoare şi purtătoare de spori interni) specifică ciupercilor. Ascosporii sunt ejectaţi în vreme uscată şi se răspândesc prin vânt pe distanţe lungi, diminuând efectul tratării individuale cu inoculări stem. Mana castanului se instalează fără urmări grave şi pe stejar simptomul frunzelor uscate, persistente iarna, observându-se mai ales la arborele numit ceroi. Castanul de Tismana prezintă o specifică rezistenţă naturală la sporii de ciupercă, alături de stejari şi ceroi.

Fenomenul de virulenţă redusă la castan a fost descoperit de MS Grente care a folosit termenul de hipovirulenţă.

Hipovirulenţa[2]. In cultură, unele tulpini nu produc decât câteva picnituri care apar albe în contrast cu formele normale portocalii.

Cauza hipovirulenţei este un virus dublu catenar ARN ca material genetic (dsARN). Acest virus, numit virusul Chestnut Hypo 1 sau CHV1 face parte din tulpinile fungice ce trăiesc pe ciuperci, înlocuindu-se stem forme din acelaşi grup de compatibilitate vegetativ (VC-grup). Transmiterea are loc prin anastomoză (comunicaţie naturală sau artificială, chirurgicală) între hifele (filamentele din celule care alcătuiesc miceliul unei ciuperci) fungice, în timp, transferul conducând la o hipovirulenţă normală, DsARN fiind prezent doar în 20 până la 90% din ascospori.

Numărul de VC-grupuri în ariile naturale protejate variază foarte mult. În Europa, există un total de 64 de grupuri. În Franţa, Italia, Bosnia şi  Elveţia, 20-30, în Austria 15, în Grecia, în cazul în care sunt afectate toate stocurile de castan, doar 4, numărul de VC-grupuri fiind semnificativ mai mare în Statele Unite. 

 

REFACEREA CASTANULUI DE TISMANA

Mana castanului de Tismana ar putea da rezultate bune prin controlul biologic cu tulpini hipovirulente ale grupului VC. Închipuiţi-vă însă câţi castani are Tismana şi cât timp ar trebui să umble doar anumiţi „doctori cu siringa” pe la fiecare arbore infestat! Deci nu va fi decât un paliativ de ameţit autorităţile şi localnicii. Şi va fi o operaţiune temporară ineficientă dacă nu se iau toate măsurile pentru carantina focarelor de boală, înlăturarea rapidă a plantelor afectate, tăierea şi arderea urgentă a castanilor uscaţi, pe lângă vechile leacuri băbeşti: simpla acoperire a rănilor cu chimicale pentru mană sau bandajarea cu binecunoscutele plante medicinale antigripale, cum ar fi pasta de ardei iute sau usturoi.  Şi nu în ultimul rând, popularizarea tuturor metodelor profilactice în rândul populaţiei prin ghiduri practice multiplicate de primărie şi şcoli, asociaţiile de profil din oraş. Marea comoară a poporului nostru mai constă şi în împărtăşirea experienţei proprii vecinului, prietenului, cunoscuţilor şi chiar a necunoscuţilor. Şi ar mai fi şi atitudinea. Nu e suficient să băgăm gunoiul sub preş pentru a face curăţenie şi nici să-l aruncăm aiurea în natură. Să nu ne ferim să vorbim despre neajunsurile acestei foarte costisitoare operaţiuni dacă e vorba de  protecţia mediului înconjurător în care trăim noi tismănarii.

Spre exemplu, nu mi-a fost aprobată marcarea, pentru tăiere şi ardere, a celor trei castani din imaginea de mai sus, pe motiv că sunt în aria naturală protejată din Cornetul Pocruii. Bravo brigadierilor mai vechi ai ing. Paraschivu care-şi dau seama că găselniţa „cancerului nemilos” care „ne distruge avuţia”  poate fi o mascaradă. Pentru că ţăranilor li s-au mai uscat castanii şi pe vremea lui Ceaşcă. Românul fiind însă frate cu codrul, a altoit vlăstare de castan pe puieţii de stejar şi şi-a regenerat pâlcurile de castani fără să cerşească „material genetic” din laboratoarele capitaliştilor iar APM să dea milioane pentru „inoculări”!  Unde sunt vechile noastre şcoli silvice şi câte au mai rămas? Numai învăţătura mai poate salva jaful pe care ni l-au făcut străinii în pădurile noastre!

Câtă importanţă i se dă învăţământului complementar pentru ţăranul nostru? Vă spun o întâmplare. N-am tăiat castanul  din capul seliştii mele care s-a uscat. După recentul festival al castanului m-am gândit că s-a uscat de mană. I-am spus vecinului meu că puieţii lui de castan s-au infestat de mana castanului meu, precum se vede în imagine. Acum vine întrebarea: nu cumva nu e mană şi castanul meu s-a uscat din cauza solului şi a secetei din anii trecuţi? Solul nu e potrivit, fiind argilos, n-are mineralele din dealul Pocruii dar pe cine să întreb dacă APM Gorj n-a ţinut până acum nicio şedinţă cu noi ci doar două festivaluri care au umplut toate ziarele cu titlurile: „Castanii de Tismana, salvaţi” (TV Sud),, „Castanii trataţi la Tismana” (Gorj TV),, (Castanii din Tismana au fost trataţi în urmă cu o lună de zile împotriva cancerului de scoarţă cu ajutorul unor injecţii cu soluţii speciale), „Castanii din rezervaţia de la Tismana, salvaţi de un proiect” (Gorj-Domino),, „Castanii, salvaţi de ...americani!” (Adevărul), „Castanii din Tismana, salvaţi cu fonduri europene” (Gorjeanul),  ... Nicio informaţie despre „cancerul nemilos” şi ce trebuie să facă practic tismănarii! Doar câştig de imagine prin propagandă ieftină!

Să cerem specialiştilor proiectului APM Gorj să ne spună la Festivalul Castanului ce trebuie să facă cetăţeanul pentru castanii lui! Pentru că n-a luat nici un specialist cuvântul la festival iar pliantele distribuite au fost nefolositoare deţinătorilor de păduri de castan. Ele au fost bune  pentru promovarea acţiunii dar din ele n-am putut reţine niciun sfat practic!

Şi mai este încă ceva. Nu cumva mana viilor, cartofilor şi roşiilor care s-a manifestat vara aceasta, a avut ca sursă o mutaţie genetică a sporilor proveniţi din mana castanului zisă ştiinţific Cryphonectria parasitica? Dacă nu provocăm specialiştii veniţi aici la festival să ne răspundă la această întrebare, vom avea pivniţa goală şi la anul. Şi Doamne fereşte să ne răspundă „N-are legătură o mană cu alta!”. Pentru că răspunsul poate fi valabil acum dar peste 10-20 de ani, poate că ştiinţa în lumina unor noi cercetări, va zice DA! Dar evoluţia în genere, cea animală sau vegetală, a fost scoasă din şcoală fiind înlocuită cu creaţionismul. Cu alte cuvinte, dacă ştiinţa nu va mai accepta în viitor evoluţia, adică mutaţiile genetice ale ciupercilor de la o clasă la alta, pentru dezastrele naturale nu ne mai rămâne de-acum încolo decât închinatul de seară către Dumnezeu!

 

Alte precizări. Încă dinainte de răsturnarea decembristă din 1989, am scris un articol în Almanahul şi ziarul „Gorjeanul” despre castanii de la Tismana, apoi pe site-ul vechi al mânăstirii şi în monografia Tismanei. I-am adăugat acum informaţii noi. Cine vrea să ştie mai multe despre castan, citiţi articolul „Castanul” de pe acest site. Citiţi şi ce fac ONG-urile străine prin pădurile noastre.

 

Popularizaţi acest articol! Dar nu sfidând normele copyright. Precizaţi una din adresele web de mai jos dacă copiaţi informaţiile noastre. S-a constatat că alte reviste folosesc texte din revista „Sămănătorul”, fără a se face o notă de subsol cu titlul, anul, nr. revistei şi editorul ei, adică Asociaţia „Semănătorul Tismana”. Să respectăm legile!

 

Prof. Nicolae N. Tomoniu

Articolul va  apare şi în revista „Sămănătorul”

 

Castanul din Nereaz, Monument al Naturii, răpus de bătrâneţe, secetă şi… mană.

 

 

 

---

Restartare site

 

  Alte ARTICOLE

---

 

Site www.tomoniu.ro

 

© Copyright Asociaţia "Semănătorul Tismana" – 2014

 

Conversaţi cuminţi aici: pareri@tomoniu.ro

 

 

 [1] A se vedea Nicolae N. Tomoniu - Monografia oraşului Tismana, Editura Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Târgu-Jiu, 2013, pagina 301-304

[2] Din de.wikipedia.org