Alex Berca

O nouă pagină din istoria neamului Românesc

      NICOLAE N. TOMONIU :  Sfântul Nicodim de la Tismana

 

 

 

Literatura istorică  a României s-a îmbogăţit de curând cu o nouă lucrare care şi-a asigurat apariţia prin sprijinul Editurii Cugetarea Românească.

Simbioza nu putea fi mai perfectă între subiectul acestei cărţi cu un profund îndemn spre cugetare şi Editura care şi-a înscris în planul editorial un asemenea subiect.

Lucrarea profesorului Nicolae N. Tomoniu înscrie o nouă pagină în istoria României aducând la lumină o serie de informaţii, prin date şi fapte mai puţin cunoscute despre Tismana – zonă a ţării care a jucat un rol deosebit de important în istoria ţării româneşti.

Pornind ca un studiu hagiografic referitor la viaţa şi activitatea Sfântului Nicodim în constituirea primelor sihăstrii cu viaţă obştească, Prof. Tomoniu, face o amplă incursiune în istoria zonei Tismana din judeţul Gorj.

Aşa cum afirmă şi Pr. Prof. Dr. Al Stănciulescu – Bârda, în cuvântul introductiv al cărţii, informaţiile prezentate de autor sânt deosebit de importante confirmând începuturile statalităţii româneşti.

Este un merit deosebit al autorului care lipsit de multe dintre documentele inedite care au dispărut din arhiva Mânăstirii Tismana, a trebuit să facă lungi incursiuni şi investigaţii în istoria altor ţări vecine pentru a culege informaţiile despre Tismana şi despre locul de naştere al Sfântului Nicodim.

Documentele inedite referitoare la istoria ţării şi a domeniilor pe care le stăpânea Mânăstirea Tismana în Muntenia (în special cele referitoare la secolele XIII şi XIV), s-au pierdut sau au fost furate la fel ca şi imensele bogăţii în bani, pietre preţioase, odoare din metale preţioase, veşminte din ştofe scumpe ornate cu diamante ş.a.m.d.

În ţara românească, Nicodim a devenit cunoscut prin continua sa preocupare de a înălţa biserici.

După cum descrie prof. Tomoniu, Nicodim cu o ceată de fraţi călugări a ridicat mânăstirea de la Vodiţa, la Dunăre, lângă Porţile de Fier şi ulterior pe cea de la Tismana.

Referindu-se la originea acestei personalităţi deosebite, autorul prezintă o multitudine de opinii dintre care unele controversate privind originea Sfântului Nicodim.

Unii istorici şi hagiografi consideră că Nicodim era de origine valahă, alţii îl consideră de origine macedo-română, alţii susţin că era sârb şi unele opinii se referă la faptul că era grec după originea tatălui său.

Documentele găsite de prof. Tomoniu aduc la lumină asemenea puncte de vedere precum şi relaţiile familiare ale acestuia cu cneazul Lazăr (împăratul Sârbilor) precum şi cu cei din familia domnitorilor Basarabi (întemeietorii ţării româneşti).

Autorul prezintă unele date inedite despre educaţia celui ce urma să devină Sfântul Nicodim, educaţie înfăptuită la Muntele Athos unde îşi desăvârşeşte educaţia monastică şi literară. Aceasta educaţie îl propulsează spre vârful ierarhiilor bisericeşti şi îi aduc şi unele merite politice.

Prin educaţia obţinută la Muntele Athos el a devenit o mare personalitate balcanică şi unul dintre cei mai apreciaţi cunoscători ai sfintei scripturi şi un orator deosebit.

Evenimentele religioase specifice acelor vremuri sunt analizate de către Prof. Tomoniu în directa legătură cu diverse fapte din istoria întemeierii bisericii ortodoxe româneşti neatârnată precum şi cu evenimentele politice specifice unei etape cu multiple confruntări militare ce au avut loc pe teritoriul ţării Româneşti şi cel al ţărilor din imediata apropiere.

Atenţia oricărui cititor este captată şi prin prezentarea dificilei sarcini ce şi-a asumat-o autorul de a identifica care dintre lăcaşurile sfinte ale diverselor mânăstiri şi biserici au fost construite, reparate, adăugate sau refăcute înlocuindu-le pe cele din lemn cu unele din zid, de către Nicodim cel Sfânt.

Folosindu-se de această analiză, autorul face o incursiune deosebit de interesantă în istoria diverselor mânăstiri, prezentându-le cu unele imagini şi date inedite. Astfel este prezintă Mânăstirea Vodiţa, Topolniţa, Prislop, Cotmeana, Gura Motrului şi Vişina.

Pentru foarte mulţi cititori asemenea informaţii sunt o adevărată şcoală şi un îndemn de vizitare a acestor locaşuri sfinte ce fac parte din tezaurului românesc.

Pentru locuitorii şi credincioşii acestor zone sau a celor care sunt departe de ţară dar au amintiri legate de aceste zone, sunt adevărate momente de mare bucurie sufletească, aflând multe aspecte noi despre aceste lăcaşuri ce fac parte din patrimoniul spiritual, religios al României.

Lectura uşoară şi deosebit de plăcută a acestei cărţi este determinată de îmbinarea unora dintre faptele istorice mai puţin cunoscute până în prezent, cu texte din hrisoavele pe care autorul le-a găsit în anii îndelungaţi ai cercetărilor sale şi cu o naraţiune deosebită specifică unui jurnalist de mare talent.

Îmbinarea unora dintre texte cu cele din hrisoave în care se face uz de o limbă românească arhaică specifică secolelor XIII şi XIV dau întregii lucrări a Profesorului Nicolae N. Tomoniu, o coloratură şi o valoare deosebită.

Nu ştiu dacă prin această succintă prezentare a cărţii despre Sfântul Nicodim de la Tismana am reuşit să ajung la înălţimea valorii acestei lurări deosebit de interesante. Las aprecierea să fie făcută de către cei ce vor avea curiozitatea, dorinţa şi bucuria de a obţine un exemplar al cărţii şi de aşi umple sufletul de bucurie citind-o.

Alături de textul deosebit de interesant, autorul adaugă o anexă de circa 40 de pagini policromatice cu tot felul de fotografii deosebite şi hărţi care nu şi-au găsit locul în documentele publicate până acuma.

Toate acestea adaugă o şi mai mare valoare documentară întregului volum.

Multe dintre lucrările şi studiile profesorului Nicolae N. Tomoniu se por regăsi în internet prin revistele on-line editate de ARP, printre care: Epoca, Noua Arhivă Românească, Semănătorul şi altele.

După modesta mea opinie, o asemenea lucrare nu poate lipsi din biblioteca oricărui român din ţară sau de peste hotare care are simţirea neamului şi a ţării în care s-a născut.

Celor interesaţi le sugerez procurarea acestei cărţi prin comenzi adresate:

Parohia Malovăţ, com.Malovăţ, jud. Mehedinţi, cod poştal 227 315

Persoană de contact: Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda

Comanda prin mail: parohiamalovat2”gmail.com

Costul unui exemplar fiind de 20 lei fără taxe poştale

 

Dr. Alex Berca

Annapolis, MD 

Octombrie 2010 

 

 

Articol apărut în ziarele „Gândacul de Colorado”, ziarul românilor de pretutindeni, apare în USA,

www.gandaculdecolorado.com şi „Observatorul” – Toronto - CA

 

 

 

---

Restartare site

 

  Alte ARTICOLE

---

 

Site www.tomoniu.ro

 

© Copyright Fundaţia Tismana – 2006

Aici situl „Cu noi găsiţi orice!”

 

Conversaţi cuminţi aici: pareri@tomoniu.ro