Cartea „Sfântul Nicodim de la Tismana”  a fost tipărită într-un singur volum de 224 de pagini din care 40 pagini color,

la Editura „Cuget Românesc* Bârda şi costă 20 lei/exemplarul fără taxe poştale

Pentru comenzi scrieţi pe adresa Parohia Malovăţ, comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi, cod poştal 227 315

Persoană de contact: Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Comanda prin mail: parohiamalovat2@gmail.com

 

CE PUTEM CITI ÎN CARTE

DESPRE SFÂNTUL NICODIM, NEAMUL BASARABILOR,

ISIHASM, VALEA SACRĂ A TISMANEI

 ŞI MULTE ALTE CAPITOLE INEDITE

 

 

Noua lucrare tipărită prin grija cunoscutului Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda din Mehedinţi, grupează manuscrisele mele principale scrise pe tema biografiei Sfântului Nicodim de-a lungul anilor. Ea cuprinde trei mari părţi:

- articole biografice ale Sfântului Nicodim, scrise cu ocazia simpozionului legat de comemorarea a 600 de ani de la săvârşirea vieţii sale pământeşti, în anul 2006, declarat „ANUL SFÂNTUL NICODIM DE LA TISMANA”;

- un studiu critic asupra primei biografii a sfântului scrisă de Ştefan Ieromonahul şi reeditarea în întregime a acelei biografii care n-a mai fost retipărită din anul 1892;

-  viaţa isihastă a Sfântului Nicodim de la Tismana în lumina ultimelor cercetări privind vechimea locurilor sfinte de la Tismana şi cu o incursiune în conjunctura istorică a veacurilor XIII-XIV.

Nu pot să nu atrag atenţia acestei ultime părţi pentru că ea reprezintă chintesenţa a tot ceea ce am scris eu despre această mare personalitate a Balcanilor, despre neamul basarabilor întemeietorii Ţării Româneşti şi despre valoarea şi dimensiunea energetică a Văii Tismanei remarcată încă de pe vremea geto-dacilor.

Mişcarea isihastă, ca şi alte mişcări spirituale din jurul veacului al XIV-lea, au făcut ca această emulaţie panortodoxă să unifice mental şi spiritual un întreg spaţiu de civilizaţie, ameninţat de războaie, de crize politice şi mai ales de crize religioase deoarece, după cruciadele catolice se zărea la orizont ameninţarea islamică.

Peste frontierele politice din regiune, clerici şi reprezentanţi ai artei şi culturii, se mişcă parcă liber pe întreg spaţiul ortodox, de la Baltica la Mediterana şi dominaţi de spiritul universal, dezvoltă un adevărat fenomen care având precursori pe Evagrie Ponticul, Macarie Egipteanul, Diadoh al Foticeii, Ioan Scărarul, conduce spre isihasmul clasic al lui Grigorie Palama, Nicolae Cabasila şi Simeon, toţi trei fiind arhiepiscopi ai Tesalonicului, apoi la isihasmul lui Grigorie Sinaitul şi al altora.

Mari personalităţi dedicate unor valori morale, spirituale şi culturale supranaţionale, dincolo de limbă şi frontiere, generează acest fenomen care explică şi înflorirea cultural-artistică extraordinară din aceea perioadă în ciuda prăbuşirii  Imperiului Bizantin şi al statelor sud-dunărene slave.

 Abordarea raporturilor vlaho-bulgare din secolele XIII-XIV şi sârbo-române din secolele XIV-XVI, prin prisma cutumelor religioase sunt esenţiale pentru înţelegerea  faptului că mişcările politice şi migraţiile evului mediu n-au afectat organizarea internă a formaţiunilor prestatale închinate vremelnic marilor imperii, ele având ca piloni principali modelul politic universal oferit în plan laic de romani şi creştinismul, lăsat de Dumnezeu pe pământ prin fiul său Iisus Hristos, ca model spiritual pliat pe vechile religii precreştine presărate de Dumnezeu în acest spaţiu, o dată cu facerea lumii.

Marele rol al Sfântului Nicodim la Tismana este constituirea după regula athonită, a celor dintâi sihăstrii cu viaţă de obşte. De ce a făcut acest lucru aici şi nu în altă parte?

Cartea aduce aici o clarificare extrem de preţioasă: aşezăminte sihăstreşti autohtone existau deja dinaintea misiunii Sfântului Nicodim la noi. Eu vorbesc de biserica din lemn dinaintea bisericii din zid a Mânăstirii Tismana, aduc argumente că asemenea biserici "schismatice" mai existau multe în spaţiul valah şi nu în ultimul rând ci chiar principal, evidenţierea unui simbolul sacru fiinţat prin ritualurile geto-dacice din perioada Marelui Zalmoxe şi anume, „Mama”, rod al simţirii de către păstorii din zonă a unei încărcări energetice dată de Dumnezeu în întreaga Vale a Tismanei.

Tocmai datorită existenţei unei vieţi organizate înaintea venirii cetei de călugări isihaşti la Tismana, am considerat necesar să fac şi o incursiune în cutumele şi ritualurile legate de alegerea conducătorilor într-un spaţiu geografic vlah dat, deoarece foarte puţini s-au aplecat asupra studierii alegerii domnului pe criterii ereditar-elective şi ungerii lui cu înaltul titlu „ιω”.

Confuziile legate de primul întemeietor de ţară românească dispar odată ce se pun în faţă aceste criterii. Negru Vodă rămâne atunci, doar ca simbol al unor personaje legendare identificate într-un spaţiu local, exact precizat iar întemeierea Ţării Româneşti este un act ce se desfăşoară treptat şi normal în timp, mai întâi sub Lytuon-Litovoi, care smulgând cu forţa armelor din mâna tătarilor Voievodatul lui Seneslau, întemeiază Ţara Românească din jurul Oltului, în anul 1292, fapt ce-i atrage moartea, peste un an, într-o ambuscadă la Râul Bărbat pusă la cale de magistrul George, trimisul regelui ungar.

Apoi, mişcarea eliberatoare sub Tihomir (Pacificul) şi marele Basarab se va repeta, „până ce şi Români şi Unguri trebuie să se închine Turcilor”, după cum spunea istoricul Dimitre Onciul.

 

Iată aşadar o carte pe care eu o doresc nu numai ca o contribuţie în clarificarea biografiei Sfântului Nicodim de la Tismana dar şi o carte care poate lansa dezbateri asupra unor teme esenţiale de cercetare a istoriografiei române.

Sper ca de ea să se bucure toţi: de la creştinul simplu până la cler - ca cititor avizat - dar şi mângâiere pentru eruditul dornic de a-şi găsi liniştea cercetării în lectura ei.

 

Nicolae N. Tomoniu, Tismana, august 2010.

 

Iată cuprinsul cărţii:

 

CUPRINS

 

CUVÂNT ÎNAINTE             5

COMPLETARE CUVÂNT ÎNAINTE  8

PARTEA I           11

CAPITOLUL I     11

UNDE S-A NĂSCUT NICODIM        11

Argumente în favoarea ideii că micul sat Prilep din Kosovo 18

este locul naşterii lui Nicodim      18

Argumente puţine în favoarea ideii că oraşul Prilep din Macedonia este locul naşterii lui Nicodim             20

Există motive de reevaluare a biografiei lui Nicodim privitor la această localitate Prilep din Kosovo?             20

CAPITOLUL II    22

VIAŢA LUI NICODIM ÎN SERBIA ŞI LA ATHOS. SATELE STAREŢULUI NICODIM  ÎN SERBIA          22

Sfântul Nicodim şi întemeierea bisericii româneşti neatârnate           22

Copilăria lui Nicodim în Serbia     23

Personalitate de frunte a Muntelui Athos  26

Nicodim înălţător de biserici în Serbia şi în Ţara Românească           28

Misiunea lui Nicodim la Bizanţ     31

Satele donate lui Nicodim în Serbia            34

CAPITOLUL III   38

ŞASE SECOLE DE LA ÎNTEMEIEREA           38

BISERICII ORTODOXE ROMÂNEŞTI NEATÂRNATE  38

Scurtă cronologie           38

Biserica sub Mircea cel Bătrân    39

CAPITOLUL IV   44

MÂNĂSTIRI ŞI BISERICI CONSTRUITE DE  44

SFÂNTUL NICODIM DE LA TISMANA ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ             44

Vechi lăcaşuri de cult dinaintea venirii lui Nicodim  în Ţara Românească        45

Mânăstiri sau biserici construite de Nicodim          46

Manastirea Vodiţa           46

Manastirea Tismana        46

Manastirea Cozia             49

Mânăstirea Prislop          50

Mânăstiri sau biserici a căror organizare sau întemeiere este, probabil, legată de activitatea Sfântului Nicodim sau al ucenicilor săi        52

Mânăstirea Cotmeana     52

Mânăstirea Topolniţa      53

Mânăstirea Gura Motrului             54

Mânăstirea Vişina            55

PARTEA II-a       57

CUVÂNT ÎNAINTE AL FUNDAŢIEI TISMANA              57

Scopul Nostru   57

Lucrarea lui Ştefan Ieromonahul  59

Mulţumiri Maicii Stareţe Ierusalima            62

Neconcordanţe de ordin istoric în cartea lui Ştefan Ieromonahul      63

Prefaţa ediţiei din 1883   67

Predoslovie către cetitori              70

CAPITOLUL I     72

ÎN CĂUTAREA LOCULUI SFÂNT    72

Naşterea Sf. Nicodim       75

Botezul Sf. Nicodim         75

Sf. Nicodim hirotonisit diacon      79

Sf. Nicodim hirotonisit Arhimandrit de către Patriarh            81

Viziunea dumnezeească a Sf. Nicodim       84

Minunea trecerii Dunării de către f. Nicodim            85

Construirea Vodiţei de către Sf. Nicodim   88

La Pişetori – Minunea găsirii locului sfânt               94

CAPITOLUL III   99

MINUNILE SFÂNTULUI NICODIM ÎN FAŢA DOMNITORILOR. RIDICAREA LUI LA CERURI              99

CAPITOLUL IV   114

ASCUNDEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI. DISPARIŢIA SICRIULUI       114

PARTEA a III-a   127

CAPITOLUL I     127

VECHIMEA LOCURILOR SFINTE DE LA TISMANA    127

Ocrotirea ctitoriei Sfântului Nicodim de la Tismana               127

Locurile sfinte de la Tismana şi cele două etapte ale  găsirii lor        130

Teoria celui de-al treilea ochi       136

A doua ţintă a lui Nicodim: închinarea noului jertfelnic        139

Identificarea simbolului sacru al mamei     143

Continuitatea spaţiului sacru de la Tismana  în creştinism  145

CAPITOLUL V    149

ISTORIA VEACURILOR DINAINTE DE ÎNFIINŢAREA ARHIMANDRIEI DE LA TISMANA     149

Incursiune în conjunctura istorică sud Dunăreană 149

Condiţii prielnice pentru afirmarea neamului basarabilor şi consolidarea banatelor, cnezatelor şi voievodatelor lor             152

Ortodoxia după Marea Schismă   158

Cutume basarabeşti care au condus la întemeiere de ţară   163

O lovitură decisivă dată diversioniştilor internet    171

Tismana şi basarabii       172

Biserică la Tismana - o necesitate a neamului basarabilor   174

CONCLUZII DE FINAL ALE AUTORULUI  LA ACEST VOLUM  179

CUPRINS            181

 

 

 

 

---

Restartare site

 

  Alte ARTICOLE

---

 

Site www.tomoniu.ro

 

© Copyright Fundaţia Tismana – 2006

Aici situl „Cu noi găsiţi orice!”

 

Conversaţi cuminţi aici: pareri@tomoniu.ro