Fraţii valahi Ioan şi Petru se răscoală împotriva Imperiului Bizantin

Citiţi Istoria întemeierii statului valaho-bulgar

A apărut  Revista "Sămănătorul". anul IV, nr. 2(3), martie 2014

Căutaţi ceva?

O carte excepţională:

P. P. Panaitescu - Români şi bulgari în timpul dinastiei Asan

INTRODUCERE

Românii şi Bulgarii sunt două popoare vecine care au trăit alături multe veacuri. Ele au format pe o temelie rasială străveche comună aceia a Tracilor, cari din veacul al XII-lea înainte de Hristos ocupau cu triburile lor ambele maluri ale Dunării. Ca structură socială există de asemenea o mare asemănare între cele doua popoare sunt amândouă neamuri de ţărani, plugari. Agricultura este ocupaţia marii majorităţi a populaţiei pe amândouă părţile Dunării de Jos şi viaţa sătească este caracteristică pentru economia şi cultura celor doi vecini. Acestea sunt temeliile pe care se poate clădi prietenia şi colaborarea în viitor între cele două state, căci neamurile de muncitori şi de ţărani cu vieaţă simplă, fără pretenţii de asuprire a vecinilor, sunt făcute să se înţeleagă şi să se ajute ca să-şi apere în comun munca. Din paginile ce urmează, desprinse din trecutul adesea dureros dar niciodată fără de nădejde, al Bulgarilor şi al Românilor, se va vedea că prietenie şi colaborare între ei a fost adesea în istorie, că Românii şi Bulgarii s'au sprijinit de multe ori în lupta lor pentru vieaţă, pentru libertate şi pentru cultură şi că paginile de prietenie sunt mai numeroase mai semnificative decât cele de duşmănie şi luptă.

Acestea sunt mai mult datorite vecinilor puternici şi mari, puterilor imperialiste şi nesăţioase care căutau să pue stăpânire pe roadele muncii neamurilor de plugari şi pentru a’şi atinge scopul învrăjbeau neamurile mici, ca să le poată mai uşor supune influenţei lor. In acest sens istoria legăturilor dintre Români şi Bulgari are o valoare adâncă de educaţie politică pentru destinele viitoare ale celor două popoare vecine. Interesele politice, ca şi cele economice ale Românilor şi ale Bulgarilor au fost aproape întotdeauna în istorie, cum sunt şi acum convergente; cultura ortodoxa pe un plan de vieaţă sătească dădea în trecut, ca şi azi de altfel, putinţa unei comunicări pe plan spiritual. Dunărea nu a constituit niciodată o barieră de netrecut, nici pentru legăturile comerciale, nici pentru treceri de populaţii în amândouă direcţiile. De aceea considerăm relaţiile româno-bulgare ca o colaborare activă între vecini, din care a ieşit mult bine pentru amândoi şi fără de care nu se poate înţelege formarea politică şi culturală a Ior în decursul veacurilor.

Venirea Bulgarilor.  Regiunile centrale şi nordice ale Peninsulei Balcanice, precum şi România de azi, erau ocupate în Antichitate de un popor mare împărţit însă în triburi numeroase, poporul Tracicilor Cucerirea romană în aceste părţi mai depărtate   de   coastele   Mediteranei s’a produs destul de târziu, în vremea Imperiului. Împăratul Claudius formează provincia Moesia în Bulgaria şi Serbia de azi, iar împăratul Traian supunând regatul Daciei lui Decebal, formează în România de azi provincia Dacia. Pe când sudul şi centrul muntos al Peninsulei Balcanice era supus influenţei cul­turale greceşti, Bulgaria de azi Ia nord de Bal­cani, munţi care se numeau pe atunci Hemus, precum şi Dacia erau sub influenţa romană. In aceste două  regiuni vecine spre deosebire de cele de la sud, s’a făcut o intensă colonizare romana toate inscripţiile mormântale şi din temple erau în limba latină, iar Tracii au învăţat limba latină şi s'au romanizat aproape complet. Stăpânirea romană în Dacia a ţinut până în vremea împăratului Aurelian (271), care a părăsit provincia în stăpâ­nirea Goţilor, dar populaţia romană a con­tinuat să trăiască sub stăpânirea barbară şi să aibă relaţii de tot felul în special economice şi religioase cu Românii din Moesia (Bulgaria de azi). Până la venirea Slavilor, în veacul al Vl-lea după Christos, Moesia Inferioară, ca şi cea Superioară au fost aproape exclusiv romane. In vremea împăratului Justinian, istoricul Procopios a scris o carte despre întăririle şi monumentele ridicate de acest împărat şi toate localităţile dela Dunăre au numiri latine, ba chiar romanice (adică o limbă de­rivată din cea latină, apropiată de româna de azi)

Până la crearea situaţiei ethnice de acum, Românii şi Slavii au trăit foarte îndelungată vreme împreună, am zice în comunitate de muncă. De aceea limba bulgară de azi, cum a arătat în special învă­ţatul bulgar Stojan Romanski, a suferit  o importantă influenţă a limbii române, sau mai bine zis a limbii romanice din Balcani, influenţă care se vede nu numai în lexic (cuvinte) dar şi  în structura   gramaticală.   Mulţi filologi au remarcat faptul că limba bulgară dintre toate limbile slave este singura care are articol şi anume articol la sfârşitul cuvintelor ca în româneşte, şi e de asemenea singura care nu are terminaţii deosebite pentru cazurile substantivelor ca în celelalte limbi slave prin influenţa limbei române. De asemenea toponimia (numirile de locuri) în Bulgaria a pă­strat multe urme romane (Isker-Oeseus, Vidin, Bononia), dovadă a convieţuirii cu Românii.

Acelaşi lucru s'a petrecut şi în Dacia din Nordul Dunării, numai că aci rezultatul convieţuirii între Slavi şi Români a fost desnaţionalizarea celor dintâi de către cei din urmă, pe când în sudul Du­nării, în Bulgaria, s'a petrecut fenomenul invers. La trecerea Slavilor de sud prin Dacia, nu toate triburile slave au traversat Dunărea, ci mai multe au rămas în Dacia, formând acolo ramura Slavilor Dacici. Aceşti Slavi Dacici au trăit mai multe vea­curi în România de azi, până ce în veacul al XII-lea au fost complet romanizaţi. Slavii Dacici erau de acelaşi neam cu Slavii Bulgari şi limba lor era aproape identică cu vechea bulgară. De aceea, când se vorbeşte de influenţa slavă în limba ro­mână, trebue să înţelegem prin aceasta influenţa bulgară şi nu cumva influenţa altei limbi slave

. (Textul a păstrat ortografia originală)

Citiţi mai departe…

Citiţi pagina în alte limbi:
 

 fr  it  es  uk  de

 

 

„SEMĂNĂTORUL – Editura online”

La un secol de la apariţie, revista "Sămănătorul" apare din nou la Tismana.

"Sămănătorul"  reînvie acel vechi concept literar încurajând lucrările originale, detaşate de partizanat politic, populism şi demagogie.

Puteti participa şi dvs. cu volume originale la

Editura-online

VEDEŢI ARHIVA REVISTEI

SĂMĂNĂTORUL

 

Antonio Tomoniu - Preşedinte ADT

 

Pagini Internet:

http://www.dornatismana.ro/

http://prieteniitai2012.blogspot.com/

http://dornatismana.blogspot.com/

    http://picasaweb.google.com/tonitomoniu

http://www.facebook.com/antonio.tomoniu

    linkedin.com/pub/tomoniu-antonio

    http://tonitomoniu.blogspot.com/

    http://taotechingro.blogspot.com/

    http://fjptgorj.blogspot.com/

http://bplgorj.blogspot.com

Proiect în derulare: http://tineritismana.blogspot.com

 

****************

Cartea de telefoane (ian. 2010)

 

TABEL CU E-URII DIN ALIMENTE

Citiţi …, vedeţi filme…

 

IP-ul tau

 

Raftul revistelor Sămănătorul

In format FLASH: http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm

Principalele bloguri Sămănătorul:   http://samanatorul.blogspot.com/ http://cleptocratia.blogspot.ro/ şi  http://poezii-samanatorul.blogspot.com/ 

ARHIVA . Pagini vechi până la: 6 iulie 09, 12 iulie 09, 19 iulie 09, 27 iulie 09 , 28 august 09, 26 sept. 09 , 20 oct. 09,  7 dec.09, 22 dec. 09, 7 ian. 010, 15 ian. 010, 03 mart 010, 21 mart. 010, 04 apr. 010, 01 iun.010, 06 iul. 010, 29 iul 010,  21 aug. 010 , 14 oct. 010, 28 oct. 010, 16 nov. 010, 7 dec. 010 , 23 dec. 010 , 21 ian. 011 , 04 febr. 011 , 22 feb. 011 , 18 mart 011, 18 apr. 011 , 15mai011 , 1iunie011 , 12iunie011 ,  24iunie011 ,  10iulie011 , 1august011 ,  10august011 , 1sept011 , 13sept011, 29sept011  15oct011 ,  31oct011 ,  06nov011 ,  12nov011 , 23nov011 ,  1dec011, 6dec011, 6ian012 , 15ian012, , 10feb012,  29feb012, 14mart012, 08apr012, 09iun012,  11iul012, 22iul012, 28iul012, 31aug012,  19sept012,  29sept012,  01oct012 , 30nov012, 21dec012 , 31ian013 , 04febr013, 28mart013, 04mai013,  24mai013 , 18iuni013 , 14iul013 , 1aug013 , 24aug013 , 01sept013 , 02oct013 , 26oct013  , 04ian014,   03febr014  , 09febr014                            

Început | Opinii | Societate | Natura | Religie | Istorie | Politice | Cultura | Diverse | Reportaj  | Abuzuri | Articole noi

 

Lista siturilor personale de la geocities.com care s-au transferat până acum

Am început şi transferarea siturilor Fundaţiei Tismana aici: www.tismana.ro

Pentru informaţii privind Tismana vedeţi şi situl de legături Internet al „Fundaţiei Tismana” www.tismana.eu

 

Nicolae N. Tomoniu - Scrieri, activitate publicistică

 

Vechiul site autobiografic a fost mutat la adresa de mai jos: www.tismana.ro/tomoniu/index.htm

 

Adresa de corespondenţă: Nicu N. Tomoniu, Str. Tismana, nr. 153 Oraşul Tismana, Judeţul Gorj, RO-217 495

Mobil: 0724-064-482 * Fix: 0253-374-153 * E-mail: site (at) tomoniu (punct) ro * Reconstituiţi adresa. E scrisă în acest fel din cauza spamului !

Cine se uită la noi:

Clic pentru a vedea din câte tari s-a vizitat situl acesta

Acest contor nu numără de câte ori este vizitat situl ci câţi vizitatori dintr-o ţară îl vizitează. Spre exemplu, 12 vizitatori din USA ar fi putut vizita situl de peste 50 de ori dar sunt contorizaţi o singură dată după IP-ul pe care-l folosesc în aceea ţară. Dacă nu stiţi codurile de ţară, ro, fr, it, etc., aveţi aici o legatura: Coduri de tara ISO 3166-1 link care se deschide în fereastră nouă după care o închideţi sau restartati site-ul. Contorul este interesant prin faptul că dă o idee despre aria de răspândire în lume a românilor care sunt interesaţi de acest site.

 

Asociaţia „Sămănătorul Tismana” a creat site-uri noi:

"Sămănătorul - Blogger" : http://samanatorul.blogspot.com

"SămănătorulComentarii şi articole politice" : http://cleptocratia.blogspot.com

"Sămănătorul - Articole" : http://sites.google.com/site/articolesamanatorul

Umor, muzică, lucruri utile, tratamente naturiste, filme artistice şi documentare,  programe politice, doctrine, teorii şi multe altele!

 

Curs valutar, calculator de pământean, teste, vedeţi la  d'ale lumii...

 

Cititi ZIARELE de astazi: Clic aici 

Prognoza vremii la Tismana: Pe 5 zile  Cum este acum si harta: Clic aici

Cum va fi vremea la Statia Meteo Apa Neagră: Meteo PADES  şi prognoza vremii la INMH: Clic aici

Programele posturilor TV: Clic aici

Ultimele rezultate de la Loteria Romana: Clic aici

 
Dacă vedeţi un singur cadru, clic aici reîncărcare www.tomoniu.ro
 

Calendar inteligent info-astăzi (lb. franceză)

 

Calendar azi:

 

 

Contact Semănătorul Tismana

 

© Copyright Semănătorul Tismana – 2014