Editura Semănătorul Tismana” vă oferă pentru sărbătorile de Crăciun !

Vineri, 08.12.2017, am dat la tipografie „Monografia orașului Tismana, vol. al II-lea.

 Se continuă capitolele vechi din vol. I, 2016. Acum, în anul 2017, vol. al II-lea are noi capitole, cu conținut bogat: vol. I, avea 264 pg. alb-negru vol. II are 346 pg. și color

Căutaţi în dicţionar sau pe Google

              

OPT MARI CAPITOLE :

 

Demografia (1), Etnia istoriei țiganilor (1.2), Economia (2), Strategia de dezvoltare durabilă (2.1.2.) Habitatul (3 infrastructură + 4 echiparea tehnică), Situația socială (5), Învățământul (5.1), Biserica (5.4), Cultura (6), Despre lăutarii noștri la începutul sec. al XX-lea (6.1.3), Căminul Cultural Tismana, în anii 1976-1978 (6.1.8.), PNL Tismana - 2000-2008 (7), Cupa Satelor, aug. 2003 (7.3.), Albume și oameni (8)

 

 

Cuprins

DESPRE…             3

ÎNSEMNELE TISMANEI          4

Cuvânt înainte la volumul I      6

CUPRINSUL VOL. I (Anii 2013 și 2016)   7

ARTICOLE ESENTIALE ÎN ISTORIA TISMANA       10

(Necesare din capitolele volumului al II-lea)           10

Oraşul Tismana şi satul Tismana: statutul lor de-a lungul ist. 10

Cap. I. Necesitatea detalierii documentelor istorice care atestă statutul localităţii Tismana.     10

§1.1. Confuzii datorită unor documente false        10

§1.2. Documente insuficient cercetate   11

§1.3. Satul Tismana din vremea domnitorilor basarabi şi după aceea      14

§1.4. Ungurenii satului Tismana.            17

§1.5. Tismana staţiune climaterică         20

§1.6. Trecerea comunei Tismana la rangul de oraş 21

§1.6.1. Conjunctura istorică    21

§1.6.2. Precipitarea deciziilor politice     22

§1.6.3. Fişa oraşului propus spre declarare şi datele referendumului               23

§1.6.4. Consecinţele superficialităţii şi lipsei de experienţă parlamentară           27

§1.6.5. Consecinţele apariţiei propagandei politice după declararea oraşului Tismana     28

§1.7. Diversiunile de la wikipedia           28

CAPITOLUL 1.        DEMOGRAFIE        30

1.1          Structura populaţiei 30

1.1.1        Evoluţia populaţiei după 1940. Rata natalităţii şi mortalităţii.             32

Starea populaţiei antebelic     32

1.1.2        Structura populaţiei pe vârstă și sexe    33

Imagine ORAȘULUI TISMANA – Persoane prezente în anul 2011: total ambele sexe 6639 locuitori, m. 3236, feminin 3403.      33

1.1.3        Structura populaţiei pe religii  33

1.1.4        Structura populaţiei pe etnii    35

RECENSAMĂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELE          39

1.2. și 1.3. ȚIGANII – ETNIA LOR           41

Densitatea, dinamica populaţiei, mişcarea naturală a populaţiei și  migraţiile  41

1.2 ETNIA ISTORIEI ȚIGANILOR.           41

Documentele despre țiganilor mânăstirești.           41

P. P. Panaitescu, Doc. Ţării Româneşti, Bucureşti, 1938.     42

Robii. Țiganii.         42

1.2.1 Atestarea documentară a Mănăstirii Tismana               43

1.2.2. Alte documente despre hrisovul lui Dan I Vodă          43

1.3. ETNIA ISTORIEI ȚIGANILOR.          45

1.3.1. Contrib. la istoricul ţiganilor din România de G. Potra 45

1.3.1.01. ORIGINEA               45

1.3.1.02. NUMELE  46

1.3.1.03. Când au venit şi răspândirea lor in europa             46

1.3.1.04. Țiganii în principatele româneşti şi categoriile de ţigani robi         47

1.3.1.05. Vieaţa robilor ţigani în  decursul timpului 51

1.3.1.06 DESROBIREA          52

1.3.1.07. STAREA ACTUALA  55

1.3.2. Ion Chelcea, Ţiganii din România. Monog Etnografică 56

Asupra numirii şi originii Ţiganilor.         56 Etape. Drumuri.  58

Observaţiuni asupra raporturilor dintre ţigani şi români.        58

Categoriile de țigani de la noi 59

Articole documentare despre țigani        61

ROMI IN LOC DE ŢIGANI        61

- O diversiune lansată în criza mondială din anii 1933 -         61

Alexandru Melian - Ultimatum ţigănesc dat Academiei Române 64

Nicu Tomoniu -  Fraţii de sânge din Muntenegru !  68

CAPITOLUL 2. ECONOMIA     70

„Dezvoltarea industriei forestiere prin înfiinţarea CFF – Calea Ferată Forestieră” 1936      72

Apariţia „Cooperativei de Producție Meşteşugărescă și Casnică  „Partizana”, comuna Tismana, Gorj”.      82

CAPITOLUL 2.1.  ECONOMIA 87

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Tismana             87 2014-2020.              87

Capitolul 2.1.1  Strategia de dezvoltare durabilă…               87

Capitolul 2.1.2  Strategia de dezvoltare durabilă…               88

CAP.II INDICATORI DE REFERINTA PRIVIND SIT. ACTUALA 88

SUPRAFAȚA ADMINISTRATIVĂ            88

Capitolul 2.1.2 (2.2)  Strategia de dezvoltare durabilă…        90

2.2. DEMOGRAFIE – COMPLETARE - Pag. 87 până la pag. 90. Vedeți și: 90 CAPITOLUL 1. DEMOGRAFIE de la pag. 30 până la pag. 40 și 1.2. și 1.3. ȚIGANII – ETNIA LOR de la pag. 41 până la pag. 69.   90

CAPITOLUL 3 - HABITATUL ȘI INFRASTRUCTURĂ              118

CAPITOLUL 4 - ECHIPAREA TEHNICĂ A HABITATULUI       126

4.1 Instalații tehnice cu apă în sec. XIV-XVII, moară de măcinat făina, diverse amenajări.        129

4.2. Alimentarea cu energie electrică      130

- Album CHE Tismana – SECȚIA EXPOATARE TISMANA -   137

CAPITOLUL 5. SITUAȚIA SOCIALĂ        139

5.1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL             139

INCEPUTURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA TISMANA PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SEC. al XX-lea    139

DASCĂLII DECEDAȚI DE LA TISMANA DE LA ÎNCEPUTUL anii 1820(?)    146

Zona Tismana în primul război mondial  169

Situaţia tactică generală înainte de declanşarea războiului.   169

Din jurnalul generalului Ion Dragalina      171

5.4.2 Site: Mănăstire Tismana, Biserica „Buna Vestire”, Biserica „Izvorul Tămăduirii”, Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” 177

5.4.2.1 MÂNĂSTIREA TISMANA            177

Din Acatistul Sf. Preacuviosului Părintelui nostru Nicodim cel Sfinţit      177

5.4.2.2 Biserica Buna Vestire  179

5.4.2.3 BISERICA BUNA VESTIRE ŞI ROLUL EI ASTĂZI      182

5.4.2.4 BISERICA IZVORUL TĂMĂDUIRII              183

5.4.2.6  Un mare artist            191

5.5  Mănăstirii și schituri         193

5.5.1  Schitul Cioclovina de Jos            193

5.5.2  Schitul Cioclovina de Sus              195

CAPITOLUL 6. CULTURA       198

IZVOADE LĂUTARII DIN SEC. al IV-lea, SEC. al IXX-lea      199

IZVOADE LĂUTARII TISMANEI DIN SEC. al XX-lea              201

Un izvod din Căminul Cultural de la Tismana.        203

6.1. CĂMINUL CULTURAL ÎN SEC. al XX-lea         206

6.1.1. HARTA CENTRULUI TISMANA - înaintea celui de al II-lea mondial   206

ANUARUL MITROPOLIEI OLTENIEI-1941              207

6.1.2. Despre Căminul Cultural Tismana, anii 1950-1970        208

6.1.3. Despre formații artistice și lăutarii  „Tarafului Tismanei”  209

Corul echipei Căminului Cultural Tismana              210

TISMANA: Despre lăutarii noștri la începutul sec. al XX-lea   211

Lăutarii Ion Pleșa-Rugină, Grigore Murgu și Petre Cătăroiu 212

CRISTIAN GEAGU CĂTĂROIU               213

Cântece populare cu copiii lui Petre Geagu Cătăroiu            214

O poveste neconvențională cu Grigore Leșe         215

6.1.4. Despre form. art. cu  lăutari și  tarafuri în anii 2000-2017 219

Cristi Geagu Cătăroiu             219

REPERTORIU - Banda lui Cristi Geagu Cătăroiu    220

Obiceiul popular "Hora cățeaua" de la Vâlcele - Gorj            221

6.1.5. Primele form. art. la  GSI Tismana – în anii 2000-2008 – 222

6.1.6. Despre formațiile artistice în orașul Tismana               225

Mioara și Nicușor Tîrban         225

Florin Tantan și Gabi Buzner

6.1.7. Începuturile teatrului la Tismana în sec al XX-lea –       227

I. L. Caragiale – O noapte furtunoasă     227

6.1.8. Despre form. art. și lăutarii  „Tarafului Tismanei”         228

CĂMINUL CULTURAL TISMANA            228

Predarea la 31 iulie 1980, ale mijl. fixe și ob. de inventar      235

Lista cu colaboratorii la „Căminul Cultural Tismana”              238

6.2.  OBICEIURILE  LEGATE DE VIAȚA OMULUI  239

6.3. Cântecele populare și repertoriul   popular   funebru      249

6.3.1. Balade și partituri de cântece populare        251

6.4. Lista cu lăutarii de la Tismana         253

6.5. Culegere de cântece populare  în anul 1978    255

6.6. Cum se organiza Căminul Cultural Tismana     258

6.7. Revista „Sămănătorul Tismana”       259

CAPITOLUL 7. PNL TISMANA   273

2002-2008 - Opt ani de istorie                273

CAPITOLUL 7.1. Înainte și după alegeri 2000         275

CAPITOLUL 7.2. Înainte de alegeri 2000 282

CAPITOLUL 7.3. După alegeri, anul 2003 282, Cupa Satelor, 283

CAPITOLUL 7.4. Pregătim celelalte alegeri locale  285

CAPITOLUL 7.5. Pregătim alegerile locale în anul 2004         301

CAPITOLUL 7.6. Alegeri locale, iunie anul 2004     302

Statutul comunei Tismana      303

CAP. 7.7. Album sala de sport, centrul civic, căm. cultural.  308

CAP. 8. ALBUME ȘI OAMENI 316

Cap. 8.1. Album Casa de Cultură „George Coșbuc”              316

Cap. 8.2. Oameni de seamă din Tismana 319 SERAFIM DUICU 322

- O sămânţă roditoare din pământul Tismanei –     322

Cap. 8.3. Înalte personalități din partide și diplomație           325

Cap. 8.4. Despre autorul acestei monografii         335

 

Alte detalii cum găsiți cartea.

Două variante: monografie coperta simplă și copertă cartonată.

 

 

image012

 

„SEMĂNĂTORUL – Editura online”

La un secol de la apariţie, revista "Sămănătorul" apare din nou la Tismana.

"Sămănătorul"  a reînviat între anii 2011-2016 acel vechi concept literar încurajând lucrările originale, detaşate de partizanat politic, populism şi demagogie.

Din anii 2017 și 2018 nu mai putem  participa şi dvs. cu volume originale.

Posibil în anul 2019 se va relua „Revista Sămănătorul”.

Editura-online

 

VEDEŢI ARHIVA

„Raftul revistei SĂMĂNĂTORUL

 

Vedeţi prezentarea pe YouTube

 

Antonio Tomoniu - Preşedinte ADT

 

image011

Pagini Internet:

http://www.dornatismana.ro/

http://prieteniitai2012.blogspot.com/

http://dornatismana.blogspot.com/

    http://picasaweb.google.com/tonitomoniu

http://www.facebook.com/antonio.tomoniu

    linkedin.com/pub/tomoniu-antonio

    http://tonitomoniu.blogspot.com/

    http://taotechingro.blogspot.com/

    http://fjptgorj.blogspot.com/

http://bplgorj.blogspot.com

Proiect în derulare: http://tineritismana.blogspot.com

 

****************

Cartea de telefoane (ian. 2010)

 

STIRILE HOTNEWS în cadrul stâng sub meniu

 

TABEL CU E-URII DIN ALIMENTE

Citiţi …, vedeţi filme…

 

Cu notificarea „Din imaginile lui Nicu Tomoniu” folosiţi oriunde imagini din PANORAMIO:

Imagini PANORAMIO

 

image007

 

Peste 500 de imagini găsiţi şi aici:

Wiki Loves Monuments 2011 în Romania

 

 

ARHIVA . Pagini vechi până la: 6 iulie 09, 12 iulie 09, 19 iulie 09, 27 iulie 09 , 28 august 09, 26 sept. 09 , 20 oct. 09,  7 dec.09, 22 dec. 09, 7 ian. 010, 15 ian. 010, 03 mart 010, 21 mart. 010, 04 apr. 010, 01 iun.010, 06 iul. 010, 29 iul 010,  21 aug. 010 , 14 oct. 010, 28 oct. 010, 16 nov. 010, 7 dec. 010 , 23 dec. 010 , 21 ian. 011 , 04 febr. 011 , 22 feb. 011 , 18 mart 011, 18 apr. 011 , 15mai011 , 1iunie011 , 12iunie011 ,  24iunie011 ,  10iulie011 , 1august011 ,  10august011 , 1sept011 , 13sept011, 29sept011  15oct011 ,  31oct011 ,  06nov011 ,  12nov011 , 23nov011 ,  1dec011, 6dec011, 6ian012 , 15ian012, , 10feb012,  29feb012, 14mart012, 08apr012, 09iun012,  11iul012, 22iul012, 28iul012, 31aug012,  19sept012,  29sept012,  01oct012 , 30nov012, 21dec012 , 31ian013 , 04febr013, 28mart013, 04mai013,  24mai013 , 18iuni013 , 14iul013 , 1aug013 , 24aug013 , 01sept013 , 02oct013 , 26oct013  , 04ian014,   03febr014  , 09febr014  , 16mart014  , 30mai014  , 6oct014  , 28nov014  , 03ian015  3mai015  , 31mai015  , 24iun015 ,  08aug015 , 4sept.015  , 20sept.015 , 26mart.016  ,  04iun016  , 11iul016  ,  7aug016  ,  2nov016  , 17nov016  , 31ian017  08dec2017                                                

 image012

Început | Opinii | Societate | Natura | Religie | Istorie | Politice | Cultura | Diverse | Reportaj  | Abuzuri | Articole noi

 

Lista siturilor personale de la geocities.com care s-au transferat până acum

Am început şi transferarea siturilor Fundaţiei Tismana aici: www.tismana.ro

Pentru informaţii privind Tismana vedeţi şi situl de legături Internet al „Fundaţiei Tismana” www.tismana.eu

 

Nicolae N. Tomoniu - Scrieri, activitate publicistică

Imagini oferite Wikipedia *** Logo-uri Semănătorul

Articole noi

 

image006

Vechiul site autobiografic a fost mutat la adresa de mai jos: www.tismana.ro/tomoniu/index.htm

 

Adresa de corespondenţă: Nicu N. Tomoniu, Str. Tismana, nr. 153 Oraşul Tismana, Judeţul Gorj, RO-217 495

Mobil: 0724-064-482 * Fix: 0253-374-153 * E-mail: site (at) tomoniu (punct) ro * Reconstituiţi adresa. E scrisă în acest fel din cauza spamului !

Cine se uită la noi:

Clic pentru a vedea din câte tari s-a vizitat situl acesta

Acest contor nu numără de câte ori este vizitat situl ci câţi vizitatori dintr-o ţară îl vizitează. Spre exemplu, 12 vizitatori din USA ar fi putut vizita situl de peste 50 de ori dar sunt contorizaţi o singură dată după IP-ul pe care-l folosesc în aceea ţară. Dacă nu stiţi codurile de ţară, ro, fr, it, etc., aveţi aici o legatura: Coduri de tara ISO 3166-1 link care se deschide în fereastră nouă după care o închideţi sau restartati site-ul. Contorul este interesant prin faptul că dă o idee despre aria de răspândire în lume a românilor care sunt interesaţi de acest site.

 

Asociaţia „Sămănătorul Tismana” a creat site-urile, până la nov. 2016:

"Sămănătorul - Blogger" : http://samanatorul.blogspot.com ; "SămănătorulComentarii şi articole politice" : http://cleptocratia.blogspot.com

Curs valutar, lucruri utile, filme, luna, soarele, planetele, data Sf Paşti, citiți  d'ale lumii şi universului...

N. N. Tomoniu - „Monografia orașului Tismana, vol. al II-lea” - în imagine, Petre Geagu Cătăroiu.

Vedeți :

  Film cu lăutarul Petre Geagu Cătăroiu, Tismana  la Muzeul Etnografic „Grigore Pupăză”, Arcani, în anul înfiinţării 1967 și

realizat de studioul de cinema „Alexandru Sahia” din București, tot din anul 1967. Alte filme: https://www.youtube.com/user/semanatorul 

 

Cititi ZIARELE de astazi din Gorj: Clic aici 

Cum va fi vremea la Statia Meteo Apa Neagră: Meteo PADES  şi prognoza vremii la INMH: Clic aici

Programele posturilor TV: Clic aici Ultimele rezultate de la Loteria Romana: Clic aici

Radio Romania: Alegeţi postul radio dorit Plimbare pe strada mea: Plecare din faţa casei!

Dacă vedeţi un singur cadru, clic aici reîncărcare www.tomoniu.ro
 

Calendar inteligent info-astăzi (lb. franceză)

 

Calendar ortodox al fiecarei luni din anul 2015 (Si în anii 1970-2037)

 

Calendar azi:

 

 

image012

Contact Semănătorul Tismana

 

© Copyright Semănătorul Tismana – 2017